Het zorgaanbod in Groenhoef

In Groenhoef bieden we wonen, zorg en ondersteuning aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel of anderen met een gelijkaardige zorg- en ondersteuningsnood.

Je kan bij ons:

Wonen, je leven lang: er zijn momenteel geen open plaatsen maar kijk zeker ook in onze andere huizen.
Tijdelijk verblijven: er zijn open plaatsen
Je dag doorbrengen: er zijn open plaatsen

Om alle zorg en activiteiten zoveel als mogelijk op maat te organiseren zijn er twee evenwaardige leefgroepen. Bij je aandachtsbegeleider kan je terecht met je vragen en opmerkingen.

Elke leefgroep heeft een vast team dat 24/24 zorg en ondersteuning geeft bij de dagelijkse activiteiten. Voor de extra en meer gespecialiseerde zorg werken we samen met de externe zorg- en dienstverleners van jouw keuze. Denk hierbij aan: huisarts, (medisch) pedicure, kapper, psycholoog, poets- en gezinshulp, kinesist, logopedist, ergotherapeut, osteopaat, seksuele dienstverlening, palliatieve begeleiding …

Met je vragen over ons zorgaanbod, financiële regelingen, wachttijden, budgetaanvragen bij het VAPH, … kan je terecht bij onze sociaal assistenten. Aarzel niet en contacteer hen.